07/12/2021

93 procent af alle ubetalte politibøder tilhører mænd

Mænd får også flere politibøder end kvinder. I 2020 blev cirka 156.000 mænd idømt en bødestraf. Samme år fik 44.000 kvinder en bøde.Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Gældsstyrelsen.Altså kan en del af den skæve fordeling forklares ved, at mænd overordnet får flere bøder end kvinder.Gældsstyrelsen har fået et nyt inddrivelsessystem, der hedder PSRM.Med det kan styrelsen trække en procentd...

Region Sjælland og Falck deler ambulancekørslen

Fra februar 2024 kommer Region Sjælland til at overtage den ene del af ambulancedriften i regionen. Den anden del skal Falck fortsat stå for. Det har et bredt flertal i Regionsrådet netop besluttet. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.- Jeg ser rigtig meget frem til det her arbejde og den model, vi har foran os. Det, der er interessant i det her, det er ikke, hvem der kører ambu...

Renoveringer af almene boliger for milliarder udskudt

Foreningen for Danmarks almene boliger, BL, accepter beslutningen idet det kun er kommende projekter.Samtidig er priserne på byggemateriale rekordhøj, og det er svært at finde håndværkere.- Vi har en forståelse for, at der er behov for tiltag, der kan bremse aktiviteten både inden for det private og det almene byggeri, siger viceadministrerende direktør Solveig Råberg Tingey og fortsætter:- Der er...

Faunapassager skal være med til at redde odderen

Odderen er ifølge Danmarks Naturfredningsforening kritisk truet på Sjælland. Men nu har odderen fået en hjælpende hånd, der skal være med til at sikre bedre vilkår for dem i trafikken. Sidste år blev der nemlig samlet penge ind til reparationer og oprettelsen af nye faunapassager, som skal lede odderen trygt uden om vejene. - Det er passager, der gør, at dyr kan passere et område, der er problem...