28/02/2024

Bornholmere står tilbage med mange spørgsmål, efter Nord Stream-efterforskning er lukket

Hvem har gjort det? Hvorfor har de gjort det? Er det en trussel mod Bornholm?Det er nogle af de spørgsmål, som bornholmske Lone Schiøtz Nielsen står tilbage med, efter Hun er ærgrelig over, at de danske myndigheder ikke kommer til at kunne svare på alle de spørgsmål, mange bornholmere har stillet sig selv, lige siden flere eksplosioner fik Nord Stream-gasrørledningerne til at lække gas i Østersøen...

Bornholmske lystfiskere: Regeringen svigter Østersøen

På Bornholms sydkyst er Henning Dahl, Kenneth Jensen og Erik Thorsen som så mange gange før ved at kaste linerne i vandet.Men chancen for at få en fisk på krogen er i disse år væsentligt lavere, end da Erik Thorsen for mere end 70 år siden begyndte at fiske fra de bornholmske kyster.- Der har desværre været en kraftig nedgang i både bestandene og antallet af arter. Som ganske ung kunne jeg fange t...

Stadigt vildere vejr slider på fortidsminder: Michael skal fremtidssikre Hammershus

Rundt om hver eneste sten, meter efter meter, skal murer Michael Dahl Pedersen skrabe cement væk for at komme ind til den kalkmørtel, der oprindeligt blev brugt til at opføre Hammershus i 1200-tallet.- Vi skal ind og fuge med den samme kalkmørtel, som man brugte for 800 år siden.- Problemet er, at man ved tidligere restaureringer har sat en cementskal på den gamle kalkmørtel, så den bliver helt ød...

Bastruptårnet regner væk: ‘Det er en lige så stille nedbrydning af en kulturarv’

Med Bastrup Sø i ryggen beundrer Hans Hjordt Hansen den over 800 år gamle ruin, Bastruptårnet, som han har gjort så mange gange før.Som formand for Foreningen Naturparkens Venner har han frivilligt gennem de seneste 25 år været med til at passe og pleje ruinen, der ligger omkring fem kilometer vest for Farum i Nordsjælland.Men selvom Hans Hjordt Hansen og resten af foreningens frivillige, i samarb...

Farvel til fortiden: Voldsommere vejr slider på danskernes kulturarv

Fra Kalø på Djursland til Gurre ved Tikøb og Hammershus på Bornholms nordspids. I hele landet går nedbrydningen af danskernes kulturarv stadig hurtigere, i takt med at vejret bliver voldsommere.Seniorforsker Jørgen Hollesen fra Nationalmuseet er blandt landets førende forskere i, hvordan miljøændringer påvirker vores fortidsminder, og han vurderer, at 2023 har været et særligt hårdt år for dansker...

Bornholmske småbørnsforældre i fælles opråb: Fremtiden ser dyster ud

Bekymringen vokser hos forældrene på Bornholm, der nu i et fælles bekymringsbrev til politikerne kræver et kommunalt ansættelsesstop ophævet.I øjeblikket er der otte stillinger på dagtilbudsområder, der er i fare for ikke at blive genopslået, hvilket skaber frustration.- Det er frustrerende at aflevere sit barn et sted, hvor der er mangel på ressourcer og pædagogisk faglighed. I sidste ende går de...

Skuffede bornholmere: Havde håbet på svar om Nord Stream-sabotage

Selvom der er sat et punktum for den svenske efterforskning af lækagerne på Nord Stream-gasrørledningerne, så er håbet i Østersøen stadig, at der kan komme et endeligt svar på, hvem der stod bag sabotagen i 2022.Bådfører Stig Rasmussen fra Nexø har fulgt sagen om sabotagerne på Nord Stream ledningerne tæt, og han håber stadig at få et klart svar.- Det er altid rart at finde ud af, hvad der egentli...

Ingen erstatning til Bornholm efter stormflod

”Havnen er lukket på grund af oprydning”.I knap fire måneder har skiltet på Sandvig Havn holdt nysgerrige på afstand.Det kom op i kølvandet på stormfloden i oktober måned sidste år, hvor dele af havnen blev ramt af de store bølger fra Østersøen.Det samme er tilfældet på havnen i Allinge, hvor en hel strækning ved kajanlægget er spærret af. Men udover de helt synlige skader, så kan der være langt f...

Hårdere straffe til butikstyve vækker glæde på Bornholm

Butikstyve skal som minimum aflevere 1.000 kroner, når de bliver fanget med tyvekoster.Det mener regeringen, der nu vil fordoble bøden for dem, der for første gang stjæler fra en butik, og det vækker glæde i Kvickly i Rønne, der oplever en stigning i tyverier.Her mener varehuschef Brian Karlsen, at højere bøder kan give færre lange fingre blandt kunderne.- Nogle tyve tænker, at straffen ikke er så...

Bornholm bremser hårdt op: Der mangler penge i kommunekassen

Der vil kun blive genansat folk i de allermest nødvendige stillinger i kommunen, og alle unødvendige byggerier vil blive udskudt eller helt droppet.Det er hovedpunkterne i den plan, som et enigt Økonomi- og Klimaudvalg i Bornholms Regionskommune har besluttet.Planen skal få økonomien på ret køl igen fra 2025, lyder det.- Vi skulle meget gerne se, at der igen kommer flere penge i kommunekassen, men...